Website Banner
     
   
     
 
  
  การค้นหาขั้นสูง
     
 
  งานหนังสือ ปี 2559
 
 
  งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์
 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   บางเขน

 
   
 
งานมหิดล พญาไทบุคแฟร์
    
8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559

 
      ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 
   
    งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 
    29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559
 
   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
   
       Dek-D Admission Fair  
 
พฤษภาคม 2559
ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา
 

 
     
 
 
 
     
     
 

 
     
 
  ตรวจสอบสถานะพัสดุ
 
     
     
 
 
 

 
 
     
     
 
  หนังสือขายดี 
 
 
 
 
 
อภิมหาคัมภีร์ GAT Connection
ราคา : 249 บาท.-   
 
   
สอบครั้งนี้ต้องเต็ม 150 คะแนน
GAT เชื่อมโยง

ราคา : 189 บาท.-    
 
 
 
 
 

 
เฉลยข้อสอบ Entrance คณิตศาสตร์ 15 พ.ศ.
ราคา : 259 บาท.-   
 
 
 
เฉลยข้อสอบ Entrance เคมี 15 พ.ศ.
ราคา : 209 บาท.-    
 
 
     
 

 
เฉลยข้อสอบ Enrance ฟิสิกส์ 15 พ.ศ.
ราคา : 209 บาท.-   
 
 
 
เฉลยข้อสอบ Entrance ภาษาอังกฤษ 15 พ.ศ.
 
ราคา : 249 บาท.-    
 
 
     
     
 
  หนังสือแนะนำ
 
 
 
 

 
สรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.3
ราคา : 169 บาท.-   
 
 
 
GET อังกฤษ with Tricks & 9 วิชาสามัญ
ราคา : 190 บาท.-    
 
 
   

  สรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.3

ราคา : 199 บาท.-   
 
 
 
เจาะโจทย์ Entrance คณิตศาสตร์ PAT 1
 
ราคา : 219 บาท.-    
 
 

 
เตรียมสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ราคา : 109 บาท.-   
 
 
 
ติวฟิต ฟิสิกส์ ตามแนวกวดวิชา ม.4-6 เล่ม 4
ราคา : 109 บาท.-    

 
  บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด     
  เลขที่ 12 ซอยหม่อมแผ้ว 3 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400    
  โทรศัพท์ : 02-279-6222 โทรสาร : 02-279-6203 ถึง 4    จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   
  อีเมล์ : sales@pspublishing.co.th , sales@porsor.net      
Current Pageid = 1